Qua 3 năm, hoạt động khởi nghiệp ở Đà Nẵng có những bước chuyển biến tích cực. Thành phố đã phát huy hiệu quả các nguồn lực nhằm xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3690

Đã truy cập : 43513169