Đường dây nóng

06/09/2019 14:55 Số lượt xem: 52

Danh sách số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân liên quan đến lĩnh vực Khoa học và Công nghệ như sau:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hộp thư

1

Nguyễn Bá Thành

Giám đốc

0912.734.999

nbthanh.skhcn@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Minh Tân

Phó Giám đốc

091.2367.019

nmtan.skhcn@bacninh.gov.vn

3

Ngô Chí Quang

Phó Giám đốc

091.3257.161

ncquang.skhcn@bacninh.gov.vn

4

Lê Xuân Tâm

Phó Giám đốc

0912.799.234

lxtam.skhcn@bacninh.gov.vn