Video Quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà Hồ thương phẩm

06/10/2020 07:52 Số lượt xem: 66
Quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà Hồ thương phẩm thuộc dự án: Áp dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng, chọn lọc, nhân giống nhằm bảo tồn nguồn gen phát triển sản xuất giống gà Hồ nguyên chủng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Video do Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ KHCN - đơn vị chủ trì dự án thực hiện năm 2020
Phòng Tin học và Thông tin KHCN