Danh mục dự án

04/09/2019 04:30 Số lượt xem: 53

STT

Tên dự án

Chủ nhiệm dự án

Cơ quan chủ trì

1

Áp dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất, tiêu thụ rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap

Ths. Bùi Hữu Thơ

Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ KHCN

2

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục tráng, chọn lọc, nhân thuần nhằm bảo tồn nguồn gen và phát triển sản xuất giống gà Hồ thuần chủng trên địa bàn tỉnh

Ths. Nguyễn Văn An

Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ KHCN

3

Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan hồ điệp, hoa lily quanh năm tại Bắc Ninh

Ths.Nguyễn Ngọc Hà

Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ KHCN