Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 24/02/2020 - Đến ngày : 01/03/2020
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
24/02/2020
Thứ ba
25/02/2020
Thứ tư
26/02/2020
Thứ năm
27/02/2020
Thứ sáu
28/02/2020
Thứ bảy
29/02/2020
Chủ nhật
01/03/2020
Chương trình công tác