Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 13/07/2020 - Đến ngày : 19/07/2020
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
13/07/2020
Thứ ba
14/07/2020
Thứ tư
15/07/2020
Thứ năm
16/07/2020
Thứ sáu
17/07/2020
Thứ bảy
18/07/2020
Chủ nhật
19/07/2020
Chương trình công tác