Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2020

13/07/2017 21:21 Số lượt xem: 3415

Ngày 13/7/2017, Tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Chi bộ Văn phòng Sở đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Bá Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí Lãnh đạo, đại diện Đảng ủy Sở; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc và 17 đồng chí đảng viên đang công tác và sinh hoạt tại Chị bộ Văn phòng Sở.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao trong các nội dung làm việc của Đại hội. Chi bộ đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2017.

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, do tác động của các yếu tố kinh tế - xã hội, đời sống cán bộ, đảng viên còn gặp nhiều khó khăn nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ, thủ trưởng cơ quan, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ đảng viên, Chi bộ Văn phòng Sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị, tư tưởng được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả đã góp phần động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hăng hái học tập và lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, đóng góp vào thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động; đồng thời đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2020. Với tinh thần xây dựng, nhiều đại biểu đã có những ý kiến tham luận đóng góp thiết thực đối với các mặt trong công tác của Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Bá Thành phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Bà Thành đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Chi bộ Văn phòng Sở đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Chi bộ tập trung lãnh đạo các đảng viên tham mưu những vấn đề lớn, mang tính đột phá, các giải pháp góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được giao; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn khối đoàn kết trong công tác; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ; quan tâm lãnh đạo các đoàn thể, giúp đỡ đảng viên, quần chúng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các đảng viên trong Chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp vào các Văn kiện trình tại Đại hội và sáng suốt lựa chọn các đồng chí đủ tâm, đủ tầm để lãnh đạo Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

Các đồng chí đại biểu bỏ phiếu bầu ra BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Trong không khí nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã lựa chọn ra những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 3 đồng chí:

              - Đồng chí Ngô Thị Phong Thu - Bí thư Chi bộ.

              - Đồng chí Vũ Mạnh Hải - Phó Bí thư Chi bộ.

              - Đồng chí Trần Văn Thành  - Ủy viên.

Lãnh đạo Sở chúc mừng BCH Chi bộ khóa mới
 Chi bộ Văn phòng Sở chụp ảnh lưu niệm


Nghị quyết của Đại hội được thông qua lúc 16h30 cùng ngày, Nghị quyết thể hiện quyết tâm cao của đảng viên toàn Chi bộ. Đại hội tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần trách nhiệm, Chi bộ Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phát huy tối đa sức mạnh tập thể, đoàn kết, đồng lòng, ra sức phấn đấu thi đua, thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết Đại hội đã đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó.

Phong Tin học và Thông tin KHCN

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1344

Đã truy cập : 42938840