Đề nghị góp ý vào Dự thảo Quy định kinh phí thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

30/05/2019 08:55 Số lượt xem: 686

Xem đầy đủ nội dung văn bản V/v đề nghị góp ý vào Dự thảo Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ NSNN để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4074

Đã truy cập : 43712432