Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

22/01/2018 19:17 Số lượt xem: 3477

Ngày 22/01/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục TĐC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Bá Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Chi cục TĐC cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Chi cục.

Mở đầu Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo hoạt động của Chi cục TĐC trong năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở KH&CN, sự chỉ đạo về chuyên môn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, sự phối hợp của các Phòng, Đơn vị trực thuộc Sở, sự cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan, Chi cục TĐC đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX và Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh. Hoạt động quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có những bước tiến đáng kể, các hoạt động dịch vụ về đo lường chất lượng đã đi vào ổn đinh, kết quả đạt được năm sau cao hơn năm trước.

Công tác duy trình Hệ thống quản lý chất lượng ISO của tỉnh cho 104 cơ quan, đơn vị đạt 100% trong đó 96% đạt kết quả tốt; công tác chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đáp ứng yêu cầu, giải quyết tốt về kiểm soát chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu, trong năm đã giải quyết 1098 bộ hồ sơ hàng nhập khẩu với 63.207,439 tấn thép nhập khẩu các loại; thực hiện giám sát kiểm định đối chứng 2250 công tơ điện, 74.266 công tơ điện thay thế định kỳ, quản lý về đo lường chất lượng đối với 100% các cơ sở kinh doanh xăng dầu…

Công tác cung cấp tin tức giúp các doanh nghiệp hội nhập; công tác tuyên truyền phổ biến các quy định, văn bản pháp luật được thực hiện kịp thời đã góp phần giúp các doanh nghiệp chấp hành tốt hơn các quy định của nhà nước.

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động của Chi cục, nêu ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Đồng thời, đề xuất phương hướng, triển khai nhiệm vụ trong năm 2018.

 Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe những ý kiến của đại diện các Phòng, Đơn vị trực thuộc Chi cục về những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong năm 2018.

 

Các tập thể, cá nhân được tặng thưởng bằng khen, giấy khen

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2017, nhiều tập thể và cá nhân đã được tặng thưởng bằng khen, giấy khen tập thể lao động tiên tiến.

Đồng chí Nguyễn Bá Thành phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Thành ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà Chi cục TĐC đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số những tồn tại hạn chế trong quá trình hoạt động của đơn vị, từ đó đề nghị tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Chi cục TĐC trong năm mới 2018 sẽ tích cực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Phòng Tin học và Thông tin KHCN

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -2763

Đã truy cập : 43088732