Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 1/6/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh

20/02/2009 03:50 Số lượt xem: 2549

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

 

<img width="632" height="870" alt="" data-cke-saved-src="/documents/22549/3600160/9(10).jpg" src="/documents/22549/3600160/9(10).jpg" "="">

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4749

Đã truy cập : 43590069