Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

28/09/2020 07:50 Số lượt xem: 75
Sáng 26/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng đăng tải Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.
Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa Đại hội ! 

Sau 03 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 

Đại hội đã thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận thống nhất thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Nghị quyết của Đại hội; Đại hội đã thảo luận Chương trình hành động và giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tiếp thu ý kiến của Đại hội hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện. 

Với tinh thần thẳng thắn, trung thực, khách quan và trách nhiệm, Đại hội đánh giá nghiêm túc những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những nguyên nhân của ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, rút ra những bài học kinh nghiệm, đặc biệt nhấn mạnh kinh nghiệm: Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy nguồn lực con người; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh. Từ đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới với mục tiêu“tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”, các nội dung này được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với 05 nhiệm vụ trọng tâm, 03 giải pháp đột phá và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu với 27 chương trình hành động cụ thể, toàn diện trên các lĩnh vực.

Với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, dân chủ, sáng suốt, Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX là 49 đồng chí, thống nhất bầu tại Đại hội là 48 đồng chí và đã bầu đủ 48 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, có đủ tiêu chuẩn, năng lực và bản lĩnh để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó, Ban Chấp hành Đảng bộ thể hiện được tính liên tục, kế thừa và đổi mới; Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, bầu các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Đại hội đã bầu 18 đồng chí đại biểu chính thức, 01 đồng chí đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Với những kết quả đạt được, chúng ta vui mừng báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, cùng toàn thể Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công rất tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội ! 

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là kết quả của sự nỗ lực, đồng thuận, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội; sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; sự quan tâm giúp đỡ của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; sự phối hợp, hợp tác của các tỉnh, thành phố bạn; sự động viên, khích lệ của các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt cùng các cán bộ, đảng viên trong tỉnh qua các thời kỳ; sự tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân trong tỉnh; sự cộng tác có hiệu quả của các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương; sự đoàn kết, thống nhất đóng góp đầy tâm huyết, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, với nhân dân của các đồng chí đại biểu dự Đại hội.

Đại hội trân trọng cám ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội; trân trọng cám ơn Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã về dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội; cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã về dự, theo dõi và động viên Đại hội. Trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh rất mong thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí để Bắc Ninh ngày càng phát triển.

Đại hội chân thành cám ơn các đồng chí đại diện Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu I, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang anh em; các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan Trung ương là con em quê hương Bắc Ninh; đại diện lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các đồng chí nguyên Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo các cơ quan ban ngành tỉnh qua các thời kỳ, các vị đại biểu khách quý đến tham dự, động viên, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Đại hội chúng ta trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, đồng chí Nguyễn Văn Hùng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX không tái cử; các đồng chí đã giành tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của mình để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của tỉnh phát triển nhanh, toàn diện trong nhiệm kỳ qua. Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, gia đình hạnh phúc và luôn giành sự quan tâm, tình cảm ủng hộ, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Đại hội xin trân trọng cám ơn cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và con em Bắc Ninh đang công tác, học tập, sinh sống ở ngoài tỉnh đã hướng về Đại hội, dành cho Đại hội những tình cảm tốt đẹp. Đại hội cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã đến dự, theo dõi, đưa tin về Đại hội. 

Đại hội biểu dương và cám ơn các tổ chức, cá nhân, cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong các cơ quan liên quan đã làm việc hết sức trách nhiệm, hiệu quả để phục vụ Đại hội thành công. 

Kính thưa Đại hội ! 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX mà Đại hội vừa biểu quyết nhất trí thông qua được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Phát huy kết quả tốt đẹp của Đại hội, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội đi ngay vào cuộc sống; Đại hội yêu cầu các cấp ủy và tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cần tập trung chỉ đạo xây dựng các kế hoạch thực hiện cụ thể toàn khóa, từng năm, phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội đã được phê duyệt và tình hình thực tế của địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện có hiệu quả, tránh dàn trải, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện để có giải pháp thúc đẩy kịp thời, năng động, sáng tạo; quyết tâm cao để tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đáp ứng sự mong đợi và tin tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề mới, nhiều khó khăn, thách thức mới. Ban Chấp hành khoá XX sẽ phát huy cao độ trí tuệ của tập thể, dân chủ lắng nghe những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, truyền thống văn hiến và cách mạng, bản sắc văn hóa của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc đoàn kết, thống nhất, đề cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng xây dựng và phát triển quê hương, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, cơ bản xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Với niềm phấn khởi vào thành công của Đại hội và tin tưởng vào sự đổi mới phát triển của quê hương, đất nước, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý, các cán bộ, đảng viên, người lao động và toàn thể nhân dân trong tỉnh sức khoẻ, hạnh phúc và thành công! Chúc tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển.

Xin trân trọng cám ơn !

Nguồn: Cổng TTĐT Tỉnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6814

Đã truy cập : 43871544