Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII.

08/12/2017 07:55 Số lượt xem: 4210

Chiều ngày 07/12/2017, trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, đồng chí Nguyễn Bá Thành, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã trả lời những câu hỏi chất vấn của các đại biểu tham dự.

Đồng chí Nguyễn Bá Thành trả lời chất vấn 

Giải trình ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Thúy - Tổ đại biểu HĐND khu vực thành phố Bắc Ninh về vấn đề số lượng và chất lượng của các đề tài nghiên cứu khoa học hàng năm, đồng chí Giám đốc Sở cho biết: Do nghiên cứu khoa học là một lĩnh vực rất khó, có tính rủi ro cao, đối với loại hình nghiên cứu cơ bản, tỷ lệ thành công chỉ đạt 20%, nghiên cứu triển khai thực hiện và sản xuất thử nghiệm cũng chỉ đạt tỷ lệ thành công từ 6-8%. Vì vậy, trong những năm qua, số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học hàng năm tương đối ít, khoảng trên dưới 20 đề tài/ năm. Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học có độ trễ nhất định về thời gian do phải trải qua nhiều bước trước khi đưa vào áp dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống. Do đó để đánh giá chất lượng của hoạt động nghiên cứu khoa học cần phải có một thời gian dài nhất định sau khi các đơn vị thực hiện ứng dụng sản phẩm trong sản xuất. Trên thực tế, trong thời gian qua, tuy ngân sách tỉnh chi cho sự nghiệp KH&CN mỗi năm không lớn, khoảng từ 20 - 25 tỷ đồng, nhưng hiệu quả mang lại rất cao, điển hình là một số sản phẩm đã thành công ở cả thị trường trong và ngoài nước.

Đại biểu Nguyễn Thị Thúy - Tổ đại biểu thành phố Bắc Ninh

Trả lời ý kiến của đại biểu Nguyễn Đức Lợi - Tổ đại biểu huyện Quế Võ liên quan đến vấn đề quản lý hoạt động sáng kiến với công tác thi đua khen thưởng và các giải pháp nâng cao chất lượng của hoạt động sáng kiến, đồng chí Nguyễn Bá Thành cho biết: Trước đây về việc xét đánh giá sáng kiến chưa được quy định cụ thể, việc thực hiện các quy định mới còn chưa đồng bộ với công tác thi đua khen thưởng. Trong thời gian qua, việc thực hiện các quy định này đã đi vào nền nếp. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai đầy đủ quy trình thủ tục xét, đánh giá sáng kiến. Hội đồng sáng kiến tỉnh chỉ tiếp nhận hồ sơ và xét đánh giá sáng kiến của các tác giả trước khi xét thi đua khen thưởng. Các sáng kiến đề nghị công nhận phải đạt tiêu chí được áp dụng và mang lại hiệu quả trong thời gian tối thiểu 12 tháng và phải là lần đầu tiên được áp dụng tại tỉnh. 

Đại biểu Nguyễn Đức Lợi - Tổ đại biểu huyện Quế Võ

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng của hoạt động sáng kiến, đồng chí Giám đốc Sở nhấn mạnh vào các giải pháp sau: Tiếp tục tăng cường phổ biến các hoạt động tuyên truyền về hoạt động sáng kiến, các văn bản quy định về điều kiện của sáng kiến, quy trình xét, đánh giá, công nhận sáng kiến trong toàn tỉnh để hoạt động sáng kiến đi vào nền nếp theo đúng quy định; tại các hội nghị xét công nhận sáng kiến, phải mời các cán bộ có chuyên môn sâu đánh giá chất lượng của các sáng kiến; kịp thời tuyên dương, chuyển giao và nhân rộng các sáng kiến đã được công nhận vào sản xuất và đời sống.

Liên quan đến vấn đề giải pháp thu hút, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, đặc biệt là nhân lực về CNTT, đồng chí Giám đốc Sở bày tỏ quan điểm: Việc thiếu hút nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực về CNTT là vấn đề chung của các địa phương và cũng là của quốc gia, trong bối cảnh Bắc Ninh đang xây dựng thành phố thông minh thì nhu cầu này càng lớn. Trong thời gian qua, việc thu hút nhân tài của tỉnh chủ yếu tập trung vào những người có học hàm học vị cao và có đạo đức nghề nghiệp. Trên địa bàn tình lại có rất nhiều doanh nghiệp lớn, có mức đãi ngộ tốt, nên chính sách thu hút nhân tài chưa thực sự hấp dẫn.

Đối với vấn đề này, đồng chí đưa ra giải pháp: Đi đôi với việc tiếp tục đổi mới quy định về việc thu hút nhân tài thì cần đẩy mạnh việc đào tạo tại chỗ, tạo môi trường cho các cán bộ trẻ thể hiện tài năng, từ đó tích cực cống hiến cho quê hương đất nước.

Cũng tại phiên chất vấn, đồng chí Giám đốc Sở đã giải trình một số vấn đề các đại biểu quan tâm liên quan đến việc tăng cường thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học cho các cán bộ trẻ; công tác quản lý hoạt động mua bán, nhập khẩu các dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng và một số vấn đề liên quan khác.

Phòng Tin học và Thông tin KHCN

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1585

Đã truy cập : 43086744