Học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

01/12/2017 14:36 Số lượt xem: 4258

Trong 2 ngày 29 và 30/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị tại sở Khoa học và Công nghệ

Tại Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh, toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở đã tham gia học tập các Nghị quyết, Kết luận với tinh thần và trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, nhằm nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, của các Nghị quyết, Kết luận đã được Hội nghị TƯ 6 (khóa XII) thông qua.

Tại Hội nghị ngày 29/11, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18 - NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Buổi sáng ngày 30/11, Hội nghị được nghe đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20 - NQ/TW về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 - NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ đã giải trình, làm rõ một số nội dung trong các Nghị quyết Hội nghị TƯ 6 mà cán bộ, đảng viên trong cả nước quan tâm, phản ánh.

Buổi chiều ngày 30/11, Đảng ủy sở KH&CN tiến hành thảo luận, và nhấn mạnh tính cụ thể, thiết thực của các văn kiện mà Hội nghị TƯ 6, khóa XII của Đảng đã ban hành. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị TƯ 6 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, qua đó, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

Với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, nhận thức đúng tầm quan trọng của việc học tập, hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng đã thành công tốt đẹp.

Nguồn: Phòng Tin học và Thông tin KHCN

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1620

Đã truy cập : 43086779