Hướng dẫn quy trình, thủ tục xét, đánh giá, công nhận sáng kiến

25/02/2020 14:31 Số lượt xem: 1595

Xem nội dung đầy đủ của Hướng dẫn số 133/ HD-SKHCN Ngày 12/4/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục xét, đánh giá, công nhận sáng kiến

Hệ thống biểu mẫu sáng kiến tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6382

Đã truy cập : 43871502