Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021

25/02/2020 14:46 Số lượt xem: 1935
Xem nội dung đầy đủ của Hướng dẫn số 151/HD-SKHCN Ngày 24/2/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6622

Đã truy cập : 43871581