Phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh hiện đại

19/05/2017 08:27 Số lượt xem: 3169

Trong giai đoạn (2010-2016), khu vực dịch vụ đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2016 tỷ trọng chiếm 20,65% tổng sản phẩm toàn tỉnh (GRDP), giá trị đạt 25.907 tỷ đồng (tăng gấp 2,1 lần so với năm 2010), xuất khẩu tăng mạnh vươn lên đứng thứ 2 toàn quốc.

Tuy nhiên hoạt động thương mại, dịch vụ hỗ trợ cho công nghiệp còn hạn chế, các loại hình dịch vụ truyền thống còn chiếm tỷ lệ cao, thương mại dịch vụ hiện đại chưa phát triển. Chất lượng hoạt động thấp, chưa phát huy hiệu quả, tiềm năng của địa phương về các lĩnh vực có nhiều lợi thế như: giáo dục, y tế, công nghệ thông tin, du lịch, dịch vụ KCN…

Hiện nay, có nhiều nhân tố mới trong và ngoài nước đang và sẽ tác động đến sự phát triển của thương mại. Tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, đặc biệt là sự phát triển kinh tế, thương mại đầu tư nhanh chóng của khu vực ASEAN và sự mở rộng hợp tác của khu vực này với các đối tác lớn đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho sự phát triển của ngành thương mại cả nước nói chung, Bắc Ninh nói riêng. Đòi hỏi phát triển ngành thương mại một mặt phải tập trung được mọi nỗ lực cho việc khai thác lợi ích từ những cơ hội này, mặt khác giảm thiểu các chi phí để vượt qua thách thức để phát triển bền vững. Xu hướng toàn cầu hóa thể hiện qua sự liên kết thương mại khu vực, đang hình thành khắp nơi trên thế giới như: Khu vực mậu dịch tự do các nước ASEAN (AFTA), khu vực Bắc Mỹ (NAFTA), diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hiệp ước liên kết xuyên đại Tây Dương (EU-Mercosur), Hiệp định thương mại tự do TPP... Sự liên kết khu vực sẽ tiến tới loại bỏ hạn chế trong sự dịch chuyển hàng hoá, dịch vụ, tri thức, công nghệ từng khu vực và lan tỏa ra phạm vi khắp toàn cầu. Những tác động từ bên ngoài cũng như sự mở rộng về không gian và định hướng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới đặt ra những yêu cầu phát triển mới về số lượng, chất lượng dịch vụ của ngành thương mại cũng như về cơ cấu, quy mô, phương thức kinh doanh, trình độ tổ chức, trật tự của các loại hình thương mại, không gian thị trường và kết cấu hạ tầng. 

Kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ tại thành phố Bắc Ninh được đầu tư theo hướng văn minh hiện đại.

 

Trước những yêu cầu phát triển mới của tỉnh, để phát huy vai trò của thương mại, dịch vụ trong việc hình thành và mở rộng thị trường cả trong nước và xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế, hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại của tỉnh phát triển các hệ thống phân phối hàng hoá văn minh, hiện đại đủ sức cạnh tranh khi gia nhập các sân chơi quốc tế, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11-4-2017 về “Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ tỉnh Bắc Ninh theo hướng văn minh, hiện đại đến năm 2025”.

Mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm 30% GRDP, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 146 nghìn tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 45 tỷ USD; phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ qua các loại hình thương mại theo hướng văn minh hiện đại chiếm 50% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội. Theo đó, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện là đa dạng hóa các loại hình tổ chức phân phối, phương thức kinh doanh. Phát triển doanh nghiệp thương mại bán buôn, bán lẻ phù hợp với từng loại thị trường, khuyến khích các loại hình kinh doanh hiện đại như trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi, bán hàng qua mạng, máy bán hàng tự động… Tạo điều kiện để mọi thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước tham gia phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh hiện đại. Phát triển các loại hình phân phối hiện đại và triển khai áp dụng thương mại điện tử, từng bước thiết lập mạng lưới thanh toán bằng thẻ điện tử. Khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp, phát huy tiềm năng của địa phương về cung ứng dịch vụ KCN, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù gắn với bảo tồn các di sản văn hóa, sản phẩm làng nghề truyền thống… Tăng cường liên kết và xúc tiến hoạt động hợp tác với các nước trong khu vực ASEAN. Khai thác các lợi thế của các hiệp định thương mại từ lợi thế địa kinh tế của tỉnh thông qua việc phát triển và vận hành trung tâm lưu chuyển hàng hóa, trung tâm logictics cung ứng các dịch vụ hỗ trợ cho thương mại, kết hợp chặt chẽ phát triển thương mại với các hoạt động du lịch... Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và phù hợp với các tiêu chuẩn của thế giới, gắn với việc thu hút các dự án xây dựng trường đại học, cao đẳng, hướng tới Bắc Ninh trở thành trung tâm đào tạo chất lượng của vùng. Phát triển các dịch vụ hỗ trợ theo hướng chuyên nghiệp hóa để cung cấp các dịch vụ chất lượng cho phát triển công nghiệp. Đa dạng hóa dịch vụ tài chính, ngân hàng, chú trọng vào các hoạt động xúc tiến thương mại, dịch vụ. Đồng thời phát huy mọi nguồn lực vào phát triển hạ tầng thương mại dịch vụ theo hướng đồng bộ, văn minh, tương xứng với một Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

 

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 261

Đã truy cập : 42926100