Phòng Quản lý khoa học

22/05/2012 06:00 Số lượt xem: 2136

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Nguyễn T Nguyệt Hằng

Trưởng phòng

ntnhang.skhcn@bacninh.gov.vn

 0222.3.822.421

2

Đỗ Phương Hồng

Chuyên viên

dphong.skhcn@bacninh.gov.vn

 

3

Vũ Văn Đại

Chuyên viên

vvdai.skhcn@bacninh.gov.vn

 

 

 

 

Cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ bao gồm các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sau:

1. Ban Giám đốc

2. Văn phòng Sở

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

4. Phòng Quản lý Khoa học

5. Phòng Quản lý Công nghệ

6. Phòng Quản lý Chuyên ngành

7. Phòng Thanh tra

8. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

8.1. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

9. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN

 

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4107

Đã truy cập : 43712407