Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

29/03/2021 08:30 Số lượt xem: 195

Trong hai ngày 27-28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Điểm cầu Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh do đồng chí Ngô Chí Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì với sự tham dự của các đồng chí trong Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, các đồng chí Trưởng, Phó các phòng và đơn vị trực thuộc cùng toàn thể Đảng viên, quần chúng ưu tú đang sinh hoạt tại Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến toàn quốc, từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc Hội) kết nối với 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến hơn 7.300 điểm cầu cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các đảng viên, nhất là các đồng chí đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực, quán triệt 04 chuyên đề:

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025;

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Đồng chí Trần Văn Vững - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

phát biểu chỉ đạo tại Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh

Tại điểm cầu Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh, trong buổi sáng ngày 28/3/2021, Đoàn Giám sát Số 2 của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Văn Vững - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác học tập, triển khai Nghị quyết tại Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh. Đồng chí Trần Văn Vững đánh giá cao tinh thần học tập Nghị quyết của toàn thể Đảng bộ Sở. Đồng chí đề nghị toàn thể Đảng viên, quần chúng ưu tú tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ tiếp thu, góp phần quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu kết thục Hội nghị tại điểm cầu Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh, đồng chí Ngô Chí Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đề nghị các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở triển khai xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng,  đồng thời đồng chí đề nghị toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ nghiêm túc thực hiện viết bài thu hoạch nộp về các Chi bộ trực thuộc đúng thời gian quy định.

Nguồn: Phòng Tin học và Thông tin KHCN

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 9061

Đã truy cập : 45301176