Thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký dự xét tuyển viên chức năm 2020 Sở Khoa học và Công nghê (vòng 1)

12/03/2021 14:23 Số lượt xem: 419

Xem nội dung đầy đủ của Thông báo số 178/TB-HĐXTVC ngày 9/3/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức

Nguồn: Sở KH&CN

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7808

Đã truy cập : 45301319