Thông báo Kết quả thực hiện giám sát về hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020

12/03/2021 14:16 Số lượt xem: 369
Xem nội dung đầy đủ của Thông báo số 38/TB-BGS ngày 9/3/2021 của Ban giám sát tuyển dụng viên chức
Nguồn: Sở KH&CN

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7895

Đã truy cập : 45301277