Thông báo V/v triển khai thực hiện Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ

04/02/2021 14:49 Số lượt xem: 310

Thông báo số 101/SKHCN-QLCN V/v tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định 142/2020/NĐ-CP

Nghị định 142/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trên địa bàn tỉnh.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7568

Đã truy cập : 45211325