Thông báo V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021

27/01/2021 16:00 Số lượt xem: 622

Xem đầy đủ nội dung thông báo số 73/TB-SKHCN ngày 27/1/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh

Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đưa vào tuyển chọn năm 2021

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7507

Đã truy cập : 45211314