Xây dựng NTM có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc

11/09/2019 09:31 Số lượt xem: 163

Với tinh thần "Xây dựng Nông thôn mới (NTM) có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc", các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân trong xây dựng NTM, tránh tư tưởng thỏa mãn, tự bằng lòng, nhất là ở những xã, những huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM, có thể dẫn đến sao nhãng công việc.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2010 – 2020.

Biểu dương những thành tích, kết quả đạt được trong xây dựng NTM, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các cấp, sự giám sát của MTTQ và các đoàn thể, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, Chương trình xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực trên các lĩnh vực. Diện mạo nông thôn ở tất cả các địa phương đã trở nên khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp hơn; nhiều hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư tu tạo, nâng cấp, xây dựng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được phát triển; số hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.

Chương trình xây dựng NTM đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đưa Bắc Ninh lên vị thế mới, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong tốp dẫn đầu của cả nước như: Giá trị sản xuất công nghiệp đứng thứ nhất; kim ngạch xuất khẩu, GRDP bình quân đầu người đứng thứ 2; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đứng thứ 6, (riêng 06 tháng đầu năm 2019 đứng thứ 3); quy mô nền kinh tế đứng thứ 7; thu ngân sách đứng thứ 9 toàn quốc, hàng năm có điều tiết về ngân sách Trung ương. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo có 5 chỉ tiêu, y tế có 1 chỉ tiêu đứng thứ nhất toàn quốc. An sinh xã hội được đặc biệt quan tâm với nhiều chính sách đi trước và thực hiện cao hơn so với quy định của Trung ương; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, liên quan đến sự phát triển kinh tế chưa đồng đều giữa các địa phương, kinh tế hộ còn nhỏ; quá trình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị chưa nhiều; tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số nơi chưa được giải quyết triệt để…

Với tinh thần “Xây dựng NTM có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc”, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân trong xây dựng NTM, tránh tư tưởng thỏa mãn, tự bằng lòng, nhất là ở những xã, những huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM, có thể dẫn đến sao nhãng công việc. Mỗi địa phương phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, trên cơ sở đó, phát huy dân chủ và vai trò chủ thể của các cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM.

Trên cơ sở rà soát mục tiêu của giai đoạn 2016 - 2020, cần có kế hoạch, lộ trình nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn theo hướng đảm bảo chất lượng, bền vững, nhất là các tiêu chí liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn. Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM, tập trung chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đặc biệt, tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM theo hướng phấn đấu các xã lên phường, huyện thành thị xã, thành phố, nhằm sớm xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị các nông sản chủ lực ở địa phương, trên cơ sở áp dụng công nghệ thông minh, cơ giới hóa sản xuất; thúc đẩy liên doanh, liên kết, hình thành chuỗi giá trị, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn; tiếp tục nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP (Mỗi xã, phường một sản phẩm - chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị) gắn với lợi thế của từng địa phương, nhằm góp phần gia tăng nhanh thu nhập cho người dân nông thôn.

Nâng cao chất lượng quản lý và hoạt động các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội... Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho người lao động. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong khu dân cư. Tích cực trong công tác bảo vệ, xử lý ô nhiễm môi trường.

Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; có các biện pháp hữu hiệu kiềm chế các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông… tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động, điều hành của chính quyền các cấp. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tính kỷ luật, kỷ cương, nề nếp, tác phong làm việc trong đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

 

Nguồn: Cổng TTĐT Tỉnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6604

Đã truy cập : 44083204