Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN

22/05/2012 06:08 Số lượt xem: 6192

 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (Trung tâm TT&ƯD TBKHCN) là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh. Được thành lập theo quyết định Số 107/2003/QĐ-UB ngày 21/10/2003 UBND tỉnh.

            Ban lãnh đạo gồm:

* Giám đốc: Ông Bùi Hữu Thơ

Năm sinh: 1969

Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Nông học

ĐT: 0222.3836.366

Email: bhtho.skhcn@bacninh.gov.vn

 

* Phó giám đốc: Ông Nguyễn Ngọc Hà

Năm sinh: 1984

Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Khoa học cây trồng

ĐT: 0222.3870699

Email: nnha.skhcn@bacninh.gov.vn

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

Theo Quyết định 292/QĐ-SKHCN ngày 16 tháng 7 năm 2015 của sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế làm việc, mối quan hệ công tác của Sở, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Sở, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ có các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cơ bản sau:

1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a. Về Thông tin khoa học công nghệ

- Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của tỉnh; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm thông tin khoa học và công nghệ;

- Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của tỉnh; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của tỉnh, tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;

- Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thu thập, xử lý, cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi của tỉnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

- Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh;

- Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại tỉnh; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của tỉnh;

- Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

b. Về ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ.

- Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

- Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;

- Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới;

- Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước;

- Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật;

- Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống;

- Cung cấp các kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất cho nhân dân trong tỉnh: Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;

- Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tài năng, thế mạnh của tỉnh;

- Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ theo thẩm quyền;

- Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật;

c. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

II. Quá trình phát triển:

- Trung tâm TT&ƯD Tiến bộ KHCN được thành lập ngày 21 tháng 10 năm 2003 theo quyết định số 107/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ban lãnh đạo Trung tâm TT&ƯD Tiến bộ KHCN qua các thời kỳ:

1.      Họ và tên: Ông Trần Tiến Dũng

Năm sinh: 1962

Quê quán:

Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư điện tử

Chức vụ: Giám đốc

Thời gian: Từ năm 2003 - năm 2009

2.      Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Thường

Năm sinh: 1979

Quê quán: Sơn Nam - Nam Sơn - tp Bắc Ninh.

Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý đất đai

Chức vụ:  Giám đốc

Thời gian: Từ năm 2009 đến năm 2016

III. Các phòng ban:

 

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp                                        ĐT: 02222.3870.670

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Tiến Độ

Trưởng phòng

ntdo.skhcn@bacninh.gov.vn

2

Lê Thị Thanh

Phó trưởng phòng

ltthanh.skhcn@bacninh.gov.vn

3

Hoàng Thị Kiều Trang

Văn thư

htktrang.skhcn@bacninh.gov.vn

4

Đinh Thị Hồng Huệ

Kế toán dthhue.skhcn@bacninh.gov.vn
5

Nguyễn Trọng Chắt

Bảo vệ ntchat.skhcn@bacninh.gov.vn
6

Nguyễn Văn Phương

Bảo vện nvphuong.skhcn@bacninh.gov.vn
       


2. Phòng Tin học và Thông tin KHCN                                           ĐT: 0222.3875.629

          

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Thị Dịu

Trưởng phòng

ntdiu.skhcn@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Sơn Tùng

Phó trưởng phòng

nstung.skhcn@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Kim Dung

Cán bộ

ntkdung.skhcn@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Ngọc

Cán bộ ntngoc.skhcn@bacninh.gov.vn

 

3. Phòng Ứng dụng và Chuyển giao tiến bộ KHCN                      ĐT: 0222.3733.558

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Văn An

Trưởng phòng  nvan.skhcn@bacninh.gov.vn
2 Nguyễn Thị Thúy Cán bộ ntthuy.skhcn@bacninh.gov.vn
3 Lê Thị Hường Cán bộ lthuong.skhcn@bacninh.gov.vn
4 Phạm Minh Thu Cán bộ pmthu.skhcn@bacninh.gov.vn
5 Nguyễn Ý Lan Cán bộ nylan.skhcn@bacninh.gov.vn
6 Nguyễn Thị Liên Cán bộ ntlien.skhcn@bacninh.gov.vn
7 Đàm Thị Thu Huyền Cán bộ dtthuyen.skhcn@bacninh.gov.vn
8 Nguyễn Văn Phồn Cán bộ nvphon.skhcn@bacninh.gov.vn
       
       
       

  

   Cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ bao gồm các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sau:

1. Ban Giám đốc

2. Văn phòng Sở

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

4. Phòng Quản lý Khoa học

5. Phòng Quản lý Công nghệ

6. Phòng Quản lý Chuyên ngành

7. Phòng Thanh tra

8. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

8.1. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

9. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 10710

Đã truy cập : 45199983