Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 9
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
240/TĐC-TBT
Góp ý kiến dự thảo quy định chế độ nhuận bútGóp ý kiến dự thảo30/10/2018
704/SKHCN
Góp ý dự thảo Nghị định của CP quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ....điều kiện tiến hành bức xạ30/10/2018
693/SKHCN
góp ý dự thảo quy định về chế độ nhuận bút trong hoạt động báo chí , xuất bản ...Góp ý 30/10/2018
722/SKHCN-VP
Rà soát,đơn giản hóa TTHC thực hiện 4 tại chỗ TTHC30/10/2018
731/TB-SKHCN
Thông báo kết luận phiên họp giao ban tháng 10KL giao ban T 1030/10/2018
718/KH-SKHCN
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019CNTT30/10/2018
745/QĐ-SKHCN
Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân Cung cấp thông tin30/10/2018
142/SKHCN-QLCNg
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến năm 2018sáng kiến 07/03/2018
54/2016/NĐ-CP
Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lậpLĩnh vực khác14/06/2016
Số dòng / trangTrang 1/11