Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Northwestern, Hoa Kỳ đã chứng minh khả năng sản xuất 1.000 tấm chắn bảo vệ mặt mỗi ngày chỉ bằng máy in 3D.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4674

Đã truy cập : 43597228