Danh sách Người phát ngôn

23/12/2015 20:23 Số lượt xem: 1082
Danh sách Người phát ngôn

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN HUYỆN GIA BÌNH

 

STT

Đơn vị

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

I

Huyện ủy

Nguyễn Thị Hà

Bí thư

0945744757

ntha.gb@bacninh.gov.vn

01

Văn phòng HU

Vũ Văn Quý

Chánh Văn phòng

0983124878

vvquy.gb@bacninh.gov.vn

02

Ban Tổ chức HU

Nguyễn Đức Luyến

Trưởng ban

0912 788 350

ndluyen.gb@bacninh.gov.vn

03

Ủy ban Kiểm tra HU

Hoàng Văn Chinh

Chủ nhiệm

0973329012

hvchinh.gb@bacninh.gov.vn

04

Ban Tuyên giáo HU

Nguyễn Quang Ba

Trưởng ban

0982982314

nqba.gb@bacninh.gov.vn

05

Ban Dân vận HU

Nguyễn Thị Luân

Trưởng ban

0866627588

ntluan2.gb@bacninh.gov.vn

06

Trung tâm BDC

Nguyễn Quang Ba

Giám đốc

0982982314

nqba.gb@bacninh.gov.vn

07

Ủy ban MTTQ

Nguyễn Thị Luân

Chủ tịch

0866627588

ntluan2.gb@bacninh.gov.vn

08

Hội Cựu chiến binh

Nguyễn Công Dưỡng

Chủ tịch

0979272735

ncduong.gb@bacninh.gov.vn

09

Hội Nông dân

Hoàng Văn Sơn

Chủ tịch

0976613129

hvson.gb@bacninh.gov.vn

10

Đoàn Thanh niên

Nguyễn Thị Chinh

Bí thư

0971204899

ntchinh.gb@bacninh.gov.vn

11

Hội Phụ nữ

Trần Thị Hoa

Chủ tịch

0915662487

tthoa.gb@bacninh.gov.vn

12

Liên đoàn lao động

Nguyễn Đình Kiên

Chủ tịch

0966078069

ndkien.gb@bacninh.gov.vn

II

HĐND huyện

Nguyễn Thế Khâm

Phó Chủ tịch 

0967161569

ntkham.gb@bacninh.gov.vn

01

Ban Pháp chế HĐND

Hoàng Văn Sơn

Trưởng ban

0976313129

hvson.gb@bacninh.gov.vn

02

Ban Kinh tế Xã hội HĐND

Lê Đình Hiếu

Trưởng ban

0919 594012

ldhieu.gb@bacninh.gov.vn

III

UBND huyện

Đặng Đình Mạch

Chủ tịch UBND

0915533999

ddmach.gb@bacninh.gov.vn

01

Văn phòng HĐND & UBND

Trịnh Minh Trường

Chánh Văn phòng

0972139789

tmtruong.gb@bacninh.gov.vn

02

Phòng Nội vụ

Lương Tuấn Đức

Trưởng phòng

0912 146 557

ltduc.gb@bacninh.gov.vn

03

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Lê Thanh Tùng

Trưởng phòng

0904234607

lttung.gb@bacninh.gov.vn

04

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Nguyễn Khắc Lạng

Trưởng phòng

0912767440

nklang.gb@bacninh.gov.vn

05

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Viết Lâm

Trưởng phòng

0917831896

nvlam.gb@bacninh.gov.vn

06

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Khắc Đạm

Trưởng phòng

0914.363.595

 

nkdam.gb@bacninh.gov.vn

07

Phòng Văn hóa và Thông tin

Nguyễn Hồng Phúc

Trưởng phòng

0982 878 023

nhphuc.gb@bacninh.gov.vn

08

Phòng Y tế

Nguyễn Tiến Bạn

Phó Trưởng phòng

02223556818

nvhai.gb@bacninh.gov.vn

09

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Đức Bình

Trưởng phòng

0982 544 919

ndbinh.gb@bacninh.gov.vn

10

Phòng Lao động - TB&XH

Nguyễn Chí Hải

Trưởng phòng

0912 901 969

nchai.gb@bacninh.gov.vn

11

Phòng Tư pháp

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng phòng

0945393869

ntthuy.gb@bacninh.gov.vn

12

Thanh tra

Nguyễn Ngọc Cường

Chánh Thanh tra

0915 009 829

nncuong.gb@bacninh.gov.vn

13

Đài Phát thanh

Trần Danh Anh

Trưởng Đài

0982873388

tdanh.gb@bacninh.gov.vn

14

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

Trần Đình Thăng

Giám đốc

0968 539 228

tdthang.gb@bacninh.gov.vn

15

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

Trần Đăng Hởi

Giám đốc

0222 355 6309

tdhoi.gb@bacninh.gov.vn

16

Kho bạc nhà nước

Lê Văn Tiến

Giám đốc

0915 052 868

tienlv.gb@gmail.com

17

Công an

Nguyễn Đình Phát

Trưởng công an

0988891188

không có địa chỉ mail

18

Ban chỉ huy quân sự

Nguyễn Bá Tùng

Chỉ huy trưởng

0984448955

không có địa chỉ mail

19

Chi cục Thi hành án

Nguyễn Huy Hữu

Chi cục trưởng

0989 748 379

huunh@thabacninh.vn

20

Viện kiểm sát

Nguyễn Thị Luyện

Viện trưởng

0963061616

ntluyen.vks@bacninh.gov.vn

21

Chi cục thuế

Lê Đăng Tráng

Phó Chi cục trưởng

0222 3556022

ledangtrang.bni@gdt.gov.vn

22

Tòa án nhân dân

Nguyễn Thanh Tùng

Chánh án

 

giabinh.bacninh@toaan.gov.vn

23

Bảo hiểm xã hội

Nguyễn Văn Lượng

Giám đốc

0123 765 2135

nvluong.bhxh@gmail.com

24

Chi cục thống kê

Trần Đức Văn

Chi cục trưởng

0917 887 740

tkgiabinh@gmail.com

 

 

Cấp xã:

VI

Gia Bình

 

 

 

 

1

Thị trấn Gia Bình

Nguyễn Chí Dũng

Bí thư Đảng ủy

0974224 885

ncdung.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Hoàng Công Thời

Chủ tịch UBND

0913069846

hcthoi.gb@bacninh.gov.vn

2

x. Bình Dương

Phan Văn Hiện

Bí thư Đảng ủy

0972.973.520

pvhien.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Lê Thanh Tùng

Chủ tịch UBND

0916627937

lttung1.gb@bacninh.gov.vn

3

x. Đại Bái

Hoàng Văn Chinh

Bí thư Đảng ủy

0973329012

hvchinh.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Nguyễn Văn Quảng

Phó Chủ tịch UBND

0982935111

nvquang.gb@bacninh.gov.vn

4

x. Đại Lai

Nguyễn Văn Nghiệp

Bí thư Đảng ủy

0912514069

nvnghiep.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Nguyễn Văn Đức

Chủ tịch UBND

0917.304.574

nvduc.gb@bacninh.gov.vn

5

x. Đông Cứu

Trần Hữu Lân

Bí thư Đảng ủy

0912.041.075

thlan.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Nguyễn Quang Tuyển

Chủ tịch UBND

0975.865.792

nqtuyen.gb@bacninh.gov.vn

6

x. Giang Sơn

Trần Đức Hưng

Bí thư Đảng ủy

0377513157

tdhung.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Trương Thế Huy

 

Chủ tịch UBND

0904.098.173

tthuy.gb@bacninh.gov.vn

7

x. Lãng Ngâm

Đỗ Trọng Trường

Bí thư Đảng ủy

0936.760.512

dttruong.gb@bacninh.gov.vn

 

 

 Nguyễn Văn Thắng

Chủ tịch UBND

 0936.856.458

nvthang.gb@bacninh.gov.vn

8

x. Cao Đức

Trần Văn Dưỡng

Bí thư Đảng ủy

0912.260.480

tvduong.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Nguyễn Văn Ngang

Chủ tịch UBND

0914344152

nvngang.gb@bacninh.gov.vn

9

x. Nhân Thắng

Đào Duy Phương

Bí thư Đảng ủy

0916625198

ddphuong.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Cát Văn Thoa

Chủ tịch UBND

0976713355

cvthoa.gb@bacninh.gov.vn

10

x. Quỳnh Phú

Vũ Văn Sáu

Bí thư Đảng ủy

0368303507

vvsau.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Nguyễn Trung Kiên

Chủ tịch UBND

0984.434.306

nckien.gb@bacninh.gov.vn

11

x. Song Giang

Hoàng Đăng Công

Bí thư Đảng ủy

0983180336 hdcong.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Nguyễn Bá Thái

Chủ tịch UBND

0968077207

nbthai.gb@bacninh.gov.vn

12

x. Thái Bảo

Đỗ Văn Tuấn

Bí thư Đảng ủy

0914607556

dvtuan.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Đỗ Văn Tuấn

Chủ tịch UBND

0914607556

dvtuan.gb@bacninh.gov.vn

13

x. Vạn Ninh

 Nguyễn Duy Văn

Bí thư Đảng ủy

0986.692.595

ndvan.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Nguyễn Văn Thuận

Chủ tịch UBND

0989.147.898

nvthuan.gb@bacninh.gov.vn

14

x. Xuân Lai

Trịnh Xuân Chiến

Bí thư Đảng ủy

0912069963

txchien.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Trần Văn Hoa

Chủ tịch UBND

0917114677

tvhoa.gb@bacninh.gov.vn

Nguyễn Văn Định
Nguồn: BBN