Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 24/9 - 26/9/2020 đã thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, các đại biểu sôi nổi, nghiêm túc, trách nhiệm đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; thảo luận về các nội dung của Đại hội, đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cổng thông tin điện tử huyện Quế Võ giới thiệu toàn văn nội dung phát biểu của đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quế Võ tại Đại hội.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6705

Đã truy cập : 43765493