Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới; góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu của năm 2020, vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2020.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4188

Đã truy cập : 43590076