Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6828

Đã truy cập : 44083174

Ngày 23/11/2020 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức tập huấn đào tạo kiến thức về chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP năm 2020 cho hơn 200 học viên là lãnh đạo các phòng, ban chức năng của các huyện, các xã trên địa bàn huyện.

 
 

Thời tiết ngày 29/11/2020

Không lấy được dữ liệu từ server