Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3849

Đã truy cập : 43513152

Được sự đồng ý của UBND tỉnh và Hội đồng khoa học tỉnh, Sở Công thương Bắc Ninh đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “ Giải pháp nâng cao năng lực quản lý đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” nhằm đánh giá các ưu, khuyết điểm trong việc quy hoạch, phát triển các cụm công nghiệp, hiệu quả và đóng góp của các cụm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa của tỉnh...