Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Đánh giá, giám sát hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT Bắc Ninh.

29/06/2020 14:56 Số lượt xem: 163

ISO 9001:2015 thay thế cho ISO 9001:2008. Đây là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận cho việc quản lý chất lượng của các doanh nghiệp, áp dụng cho các quá trình tạo ra và kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức cung cấp và quy định kiểm soát có hệ thống các hoạt động để đảm bảo rằng các nhu cầu và mong đợi của khách hàng được đáp ứng.

Đ/c Phạm Thanh Phương – Giám đốc đơn vị, phát biểu với Đoàn đánh giá

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 được Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT Bắc Ninh xây dựng và triển khai thực hiện từ tháng 02/2018 thay thế hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và được cấp Chứng nhận phù hợp ngày 20/5/2019, có hiệu lực đến ngày 20/5/2022; hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, gồm 01 sổ tay chất lượng và 10 Quy trình (QT): (QT01 tuyển dụng; QT02 quản lý nhân sự và đào tạo; QT03 quản lý thiết bị; QT04 kiểm soát thông tin dạng văn bản; QT05 kiểm định xe cơ giới; QT06 kiểm soát sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp; QT07 kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục; QT08 theo dõi và xử lý các phản hồi từ khách hàng; QT09 đánh giá nội bộ; QT10 xem xét của lãnh đạo).

Thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, giúp đơn vị quản lý một cách toàn diện về chất lượng kiểm định, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nâng cao uy tín, thương hiệu của đơn vị, thu hút được nhiều khách hàng, gia tăng lợi nhuận.

Sau một ngày làm việc tích cực và khẩn trương tại 02 cơ sở, qua đánh giá, kiểm tra, Trưởng đoàn đánh giá, giám sát hệ thống quản lý chất lượng kết luận đơn vị đã triển khai thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và được tiếp tục   duy trì Chứng nhận phù hợp./.

 

Nguyễn Thị Hiền
Nguồn: Trung tâm Đăng kiểm Bắc Ninh

Thời tiết ngày 25/11/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7087

Đã truy cập : 43960879