Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Ban QLDA XDGT Bắc Ninh phát hành E-HSMT Gói thầu số 1: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, dự án ĐTXD đường ĐT.287 đoạn từ xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong đến phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn

13/07/2020 16:55 Số lượt xem: 77

Thực hiện kế hoạch số 1950/UBND-XDCB ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn, Dự án ĐT.287 đoạn từ xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong đến phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn. Ngày 08/7/2020, Ban QLDA XDGT Bắc Ninh phát hành E-HSMT gói thầu với các nội dung chủ yếu sau:

1. Số TBMT: 20200719749-00;

2. Tên bên mời thầu: Ban QLDA XDGT Bắc Ninh;

3. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán;

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn khác (nếu có);

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng;

7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ;

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

9. Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu qua mạng;

10. Thời gian và địa điểm nhận HSDT : 08/07/2020 - 17:20 đến 29/07/2020 - 08:00 trên website: http://muasamcong.mpi.gov.vn;

11. Thời điểm và địa điểm mở thầu: 29/07/2020 - 08:00  trên website: http://muasamcong.mpi.gov.vn;

Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông kính mời các đơn vị đủ năng lực tham gia dự thầu./.

Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh
Các bài viết cùng chuyên mục

Thời tiết ngày 30/09/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6460

Đã truy cập : 43765316