Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

06/04/2020 18:30 Số lượt xem: 392

Triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh và Tổng cục ĐBVN về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19; Sở GTVT Bắc Ninh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Tuy nhiên, qua theo dõi trực tuyến trên hệ thống Giám sát hành trình của Tổng cục ĐBVN cho thấy các đơn vị vận tải tuyến cố định, các đơn vị vận tải bằng xe buýt nội tỉnh, kế cận, các đơn vị vận tải khách theo hợp đồng và du lịch đã cơ bản thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đấy, còn một số đơn vị vận tải hành khách bằng xe Taxi vẫn còn tham gia hoạt động chở khách, chưa chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Sở GTVT Bắc Ninh, cụ thể:

- Ngày 02/4/2020: Có 646 phương tiện taxi có phát sinh Km hành trình, thuộc 35 đơn vị ( chi tiết kèm theo phụ lục 1).

- Ngày 03/4/2020: Có 121 phương tiện taxi có phát sinh Km hành trình, thuộc 17 đơn vị ( chi tiết kèm theo phụ lục 2)

- Ngày 04/4/2020: Có 221 phương tiện taxi có phát sinh Km hành trình, thuộc 20 đơn vị ( chi tiết kèm theo phụ lục 3).

- Ngày 05/4/2020: Có 197 phương tiện taxi có phát sinh Km hành trình, thuộc 22 đơn vị ( chi tiết kèm theo phụ lục 4).

Để chấn chỉnh vi phạm nêu trên của các đơn vị vận tải khách bằng xe taxi, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, chung tay thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh nói riêng, trên toàn quốc nói chung; Giám đốc Sở GTVT Bắc Ninh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Nghiêm khắc phê bình đối với các đơn vị vận tải chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đao về công tác phòng chống dịch COVID-19 nhất là đơn vị: Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ công cộng Bắc Ninh và Công ty TNHH thương mại vận tải và dịch vụ Linh Trang (cùng thương hiệu ATaxi). Sở GTVT thông báo trực tiếp đến đơn vị về tình hình vi phạm nhưng Giám đốc công ty còn thể  hiện vai trò, trách nhiệm chưa cao trong công tác quản lý phương tiện của đơn vị mình.

2. Yêu cầu các đơn vị vận tải khách bằng xe taxi tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT, UBND tỉnh, Tổng cục ĐBVN và của Sở GTVT Bắc Ninh. Giám đốc các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nghiêm túc việc tạm dừng hoạt động của các phương tiện xe taxi; trong thời gian tạm dừng hoạt động, trước khi cho phép xe taxi của đơn vị mình di chuyển, đơn vị phải cáo cáo trực tiếp trên nhóm ZALO: TAXI BẮC NINH lý do cụ thể (lưu ý: Nếu không cần thiết thì không cho xe di chuyển) để Sở GTVT theo dõi, xác minh làm căn cứ, xem xét xử lý vi phạm (Thu hồi phù hiệu 6 tháng nếu có từ 10 % số phương tiện đưa vào khai thác không có phù hiệu, biển hiệu thì đình chỉ hoạt động của đơn vị từ 1 - 3 tháng theo quy định).

3. Thanh tra Sở tích cực phối hợp với phòng An toàn giao thông để được cung cấp thông tin các phương tiện vi phạm; sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xử phạt nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

4. Giao phòng An toàn giao thông tiếp tục tăng cường công tác giám sát trực tuyến trên hệ thống phần mềm GSHT của Tổng cục ĐBVN. Nếu trong thời gian tạm dừng, phát hiện các phương tiện có phát sinh Km hành trình mà không có lý do chính đáng thì kịp thời tham mưu xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Phụ lục kèm theo (tải về)

 

Nguồn: Phòng An toàn giao thông

Thời tiết ngày 25/05/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6078

Đã truy cập : 43676863