Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Phối hợp liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

11/06/2020 16:06 Số lượt xem: 279

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020. Thanh tra Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành, kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn Liên ngành triển khai quán triệt nội dung kiểm tra

Bắc Ninh có hệ thống đường thủy nội địa hoạt động nhộn nhịp trên ba tuyến sông chính là: Sông Cầu; Sông Đuống và Sông Thái Bình. Trong những năm qua, hệ thống đường thủy nội địa đã góp phần rất lớp cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và giao lưu văn hóa giữa các vùng, miền trong vùng đồng bằng Sông Hồng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây trên hệ thống đường thủy nội địa này cũng xuất hiện nhiều vấn đề nảy sinh đó là tình trạng khai thác cát tặc, tập kết cát, sỏi lòng sông, bến bãi vật liệu xây dựng, bến khách ngang sông… tự phát, có nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương có vi phạm xảy ra. Để đảm bảo công tác quản lý Nhà nước được chặt chẽ và tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa, kiềm chế tai nạn giao thông, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, chính quyền địa phương, khắc phục những bất cập, hạn chế; đồng thời thống kê, đánh giá thực trạng trong hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thanh tra Sở đã tham mưu xây dựng Kế hoạch phối hợp liên ngành tiến hành tổng kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, thời gian thực hiện từ 05/06 đến 30/07/2020.

Nội dung của đợt kiểm tra là kiểm tra các điều kiện hoạt động; phương tiện; tiêu chuẩn kỹ thuật; trang thiết bị an toàn đường thủy…nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, đúng quy định của Pháp luật đối với các vi phạm trong hoạt động đường thủy nội địa. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, cấp phát tài liệu tuyên truyền đến quần chúng nhân dân, các doanh nghiệp, chủ bến, bãi, phương tiện, các thuyền viên, người lái trong việc chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật về hoạt động đường thủy nội địa. Kết quả kiểm tra được tổng hợp để đánh giá và kịp thời khắc phục những bất cập trong quản lý Nhà nước về hoạt động đường thủy nội địa, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật của người dân và các doanh nghiệp trong hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.

 

NHL
Nguồn: Thanh tra Sở

Thời tiết ngày 25/11/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6616

Đã truy cập : 43960788