Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Tiếp tục tạm dừng các kỳ thi chứng chỉ ô tô, sát hạch lái xe ô tô và mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

01/04/2020 10:10 Số lượt xem: 417
Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh thông báo tới các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Tiếp tục tạm dừng các kỳ thi chứng chỉ ô tô, sát hạch lái xe ô tô và mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ ngày 06/4/2020 (đã thông báo dừng tới ngày 05/4/2020) cho tới khi Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh có thông báo mới.

Nội dung văn bản số 551/SGTVT-QLVTPT&NL (tải về)

 

 

Nguồn: Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và người lái

Thời tiết ngày 26/05/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5733

Đã truy cập : 43676830