Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2020 (Phần 4)

02/06/2020 11:00 Số lượt xem: 153

Một số giải pháp chủ yếu phát triển trong thời gian tới

1. Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành  thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; chỉ rõ những kết quả nổi bật, đồng thời nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, yếu kém để xác định giải pháp trong 6 tháng cuối năm.

3. Đánh giá tình hình quản lý ngân sách, thu, chi, giải ngân 6 tháng đầu năm 2020 và tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước và điều hành ngân sách.

4. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

5. Triển khai Kế hoạch số 78/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến ngày 10/4/2020 về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

6. Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 10/4/2020 của Ban chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch covid-19 về xây dựng kịch bản tăng trưởng phù hợp với tình hình dịch bệnh; kế hoạch triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, các biện pháp duy trì phát triển kinh tế - xã hội; các giải pháp và phương án huy động nguồn lực để thực hiện chính sách; chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tương ứng với từng cấp độ dịch bệnh.

7. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện quyết liệt các biện pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, ban hành quyết định thay thế các quyết định số 40; số 02 về quản lý đầu tư công và phân cấp quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

8. Đánh giá các tiêu chí cụ thể, chỉ rõ những nguyên nhân của những chỉ số thành phần làm tăng điểm, giảm điểm trong chỉ số PCI 2019, PAPI 2019 từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể đối với các ngành để cải thiện năm 2020.

9. Tập trung cao cho công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tích cực thực hiện Quy hoạch vùng tỉnh điều chỉnh, chương trình phát triển đô thị, quy hoạch các phân khu; tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các đô thị.

10. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Xây dựng và phát triển các khu, vùng, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thực hiện hiệu quả đề án “mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm” và mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu.

11. Kiểm soát tốt thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng tăng giá; tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ hàng hóa; xử lý nghiêm các vi phạm.

12. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội. Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà; phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao nhận thức người dân trong tự bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khoẻ; nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực ngành y tế, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế dự phòng và y tế cơ sở; tập trung cao cho công tác tuyên truyền, đảm bảo an toàn thực phẩm; chú trọng xây dựng nền văn hóa và con người phát triển toàn diện, tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, di tích lịch sử văn hoá.

13. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất, nước ngầm, khoáng sản. Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, thu gom và xử lý rác thải.

14. Cải cách hành chính mạnh mẽ, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp vững mạnh; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí./.

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4060

Đã truy cập : 43712421