Truy cập nội dung luôn

Sáng 15/9, Sở Nội vụ tổ chức trao phần thưởng cho các cháu là con cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Nội vụ năm học 2018-2019.