Thị xã Từ Sơn cấy 67% diện tích lúa xuân

24/02/2021 08:52 Số lượt xem: 217
Ngay từ những ngày đầu Xuân Tân Sửu, nông dân thị xã Từ Sơn đã xuống đồng gieo cấy lúa xuân, bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất. Theo kế hoạch, vụ xuân 2021, thị xã phấn đấu gieo cấy gần 1.920 ha lúa xuân.

Các phường ở thị xã tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ gieo cấy.

Đến ngày 22-2, toàn thị xã làm đất lần 1 đạt gần 100% diện tích, làm đất lần 2 đạt 73,4% và gieo cấy được gần 1.290 ha lúa, đạt hơn 67%. Trong đó, một số địa phương có tiến độ gieo cấy nhanh là Tam Sơn đạt gần 84%, Đồng Nguyên 77%, Phù Khê hơn 73%, đặc biệt Châu Khê đã hoàn thành kế hoạch

Hiện nay, thị xã Từ Sơn đang chỉ đạo tập trung chăm sóc diện tích lúa mới cấy, cung ứng đủ vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ xuân; đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, quyết tâm hoàn thành sản xuất vụ xuân trong tháng 2.

Quang Minh
Nguồn: Báo Bắc Ninh