Truy cập nội dung luôn

Những hệ lụy từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nằm xen kẽ trong dân, còn nhiều dây chuyền công nghệ lạc hậu, người dân chưa tự giác, ý thức trong bảo vệ môi trường… khiến ô nhiễm môi trường nước, không khí, chất thải, khí thải tại làng nghề Giấy Phong Khê (thành phố Bắc Ninh) luôn trong tình trạng bức xúc. Thành phố Bắc Ninh đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm tại đây, bảo đảm phát triển sản xuất, ổn định sinh hoạt của người dân.

Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 07/03/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7880

Đã truy cập : 45211491