Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 01/06/2020 - Đến ngày : 07/06/2020
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
01/06/2020
Thứ ba
02/06/2020
Thứ tư
03/06/2020
Thứ năm
04/06/2020
Thứ sáu
05/06/2020
Thứ bảy
06/06/2020
Chủ nhật
07/06/2020
Chương trình công tác