Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 12/04/2021 - Đến ngày : 18/04/2021
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
12/04/2021
Thứ ba
13/04/2021
Thứ tư
14/04/2021
Thứ năm
15/04/2021
Thứ sáu
16/04/2021
Thứ bảy
17/04/2021
Chủ nhật
18/04/2021
Chương trình công tác