Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với Cục Tin học hóa

28/01/2021 16:01 Số lượt xem: 478

Ngày 27-1, đoàn công tác Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) do đồng chí Đỗ Công Anh, Cục trưởng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở TT&TT nhằm đánh giá kết quả triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TT&TT tiếp và làm việc với đoàn.

Sở TT&TT báo cáo kết quả triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Bắc Ninh

Tại buổi làm viêc, Sở TT&TT báo cáo kết quả triển khai hệ thống phản ánh kiến nghị, phản ánh hiện trường; dịch vụ giám sát và điều hành giao thông; dịch vụ trật tự đô thị; dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng; du lịch thông minh; ứng dụng phục vụ chính quyền – Hệ thống báo cáo kinh tế, xã hội; hệ thống tương tác nội bộ; hệ thống giám sát quản lý, điều hành công việc; trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh; an toàn, an minh mạng; hệ thống nền tảng.

Đ/c Đỗ Công Anh, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT phát biểu tại buổi làm việc

Nhất trí với báo cáo kết quả triển khai của Sở TT&TT, đồng chí Đỗ Công Anh, Cục trưởng Cục Tin học hóa đề nghị Sở TT&TT theo dõi sát sao số lượng lượt người dân phản ánh kiến nghị. Ngoài ra, khuyến nghị Sở TT&TT xây dựng nền tảng, hạ tầng dữ liệu cho các ngành nghề khác nhau; có mạng lưới thông tin cụ thể; nâng cao chất lượng dịch vụ giám sát và điều hành thông minh.

Đồng chí Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Việt Hùng cho biết: Trong thời gian tới, sau khi đánh giá kết quả thí điểm, Sở sẽ xây dựng các dự án cụ thể cho từng hạng mục; đề nghị Bộ TT&TT hướng dẫn và khuyến nghị triển khai các dịch vụ đô thị thông minh, bảo đảm hiệu quả, không trùng lặp với các nội dung triển khai xây dựng chính quyền điện tử; hỗ trợ các địa phương đánh giá hệ thống nền tảng đô thị thông minh. Đối với các lĩnh vực dự kiến đầu tư, Sở đề nghị Cục Tin học hóa đề xuất với Bộ TT&TT sớm hoàn thiện bài toán số hóa với từng lĩnh vực; lựa chọn Bắc Ninh là địa phương thí điểm tích hợp dữ liệu của tất cả các bộ ngành.