Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 23/11/2020 - Đến ngày : 29/11/2020
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
23/11/2020
Thứ ba
24/11/2020
Thứ tư
25/11/2020
Thứ năm
26/11/2020
Thứ sáu
27/11/2020
Thứ bảy
28/11/2020
Chủ nhật
29/11/2020
Chương trình công tác