Truy cập nội dung luôn
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y tế tỉnh Bắc Ninh!

Chuyên mục Chuyên mục

Chuyên ngành Chuyên ngành

Chuyên đề Chuyên đề

Trong thời gian qua, Sở Y tế  đã chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành tổ chức đón, thực hiện cách ly và quản lý nhằm đảm bảo công tác y tế cho nhiều đoàn chuyên gia lao động nước ngoài sang làm việc tại các KCN tỉnh Bắc Ninh, trong hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID 19 trong tình hình mới, gắn với đảm bảo  hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.