Chuyển đổi số lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

04/12/2023 07:30 Số lượt xem: 64

Bắt nhịp cùng xu hướng chuyển đổi số ở hầu khắp các lĩnh vực, công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng có những bước chuyển mình theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Hiện nay Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện 12 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Đó là thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng; đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng; chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận (cấp tỉnh); đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia; kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu; miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh)…

 

Các cửa hàng kinh doanh vàng bạc thường xuyên thực hiện quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

 Tất cả các thủ tục hành chính được ứng dụng mã QR, niêm yết thông tin tại trụ sở cơ quan và các nền tảng số khác, thuận tiện cho công dân, doanh nghiệp tra cứu. Một số thủ tục hành chính có thể thực hiện 24/24 giờ tại mọi địa điểm có kết nối Internet; được báo kết quả về địa chỉ Email đã đăng ký của tổ chức, cá nhân giúp họ tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch.
Bà Phan Thị Ngọc Tú, Chủ cửa hàng vàng bạc Ngọc Tú, phố Công Hà, phường Hà Mãn (thị xã Thuận Thành) chia sẻ: “Là đơn vị kinh doanh vàng bạc, chúng tôi nhận thức rõ việc phải chấp hành tốt quy định của pháp luật đối với loại hình kinh doanh đặc thù này. Được cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc thực hiện thủ tục cụ thể, theo hình thức trực tuyến nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức. Chẳng hạn như thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng trong sản xuất và mua bán vàng, chúng tôi chỉ cần ngồi nhà, thao tác hồ sơ rồi gửi lên cổng dịch vụ công trực tuyến và đợi kết quả được xử lý nhanh chóng”.
Theo ghi nhận, từ đầu năm đến nay Sở Khoa hoc và Công nghệ tiếp nhận và giải quyết 850 thủ tục hành chính về kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa nhập khẩu, 11 hồ sơ công bố hợp quy, 28 hồ sơ công bố hợp chuẩn. Tư vấn hướng dẫn hơn 10 lượt doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở; 4 doanh nghiệp đăng ký và sử dụng mã số, mã vạch theo đúng trình tự quy định, hầu hết đều được thực hiện qua ứng dụng điện tử. Việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến góp phần thay đổi thói quen của người dân, doanh nghiệp từ thực hiện hồ sơ giấy sang hình thức nộp trực tuyến.
Theo bà Lê Thị Yên, Phó Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ): Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Về phía địa phương, thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tăng cường hoàn thiện dữ liệu số, nền tảng số và giải pháp số; phát triển năng lực số cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng; thúc đẩy việc hợp tác, kết nối liên thông các nền tảng công nghệ số ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng với các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài để tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng hàng hóa; thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các cán bộ làm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng bảo đảm thống nhất trong hoạt động này.
Ngoài ra, để nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, Sở đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn, hợp quy, mã số mã vạch sản phẩm hàng hóa; tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia; tư vấn hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, TCVN ISO/IEC 17025:2017…

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 11599
Đã truy cập : 131613826