Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Khoa học và Công nghệ phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

29/09/2021 15:44 Số lượt xem: 40

Xem Quyết định số:  918/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ ngày 28 tháng 9 năm 2021 về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Khoa học và Công nghệ phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO9001:2015

Xem danh mục tài liệu về Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Khoa học và Công nghệ phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO9001:2015

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3338
Đã truy cập : 45620990