Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức của Sở KH&CN năm 2023

15/08/2023 10:39 Số lượt xem: 295

Quyết định số 111/QĐ-SKHCN ngày 14/8/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023

Quyết định số 111/QĐ-SKHCN ngày 14/8/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023

Thống kê truy cập

Online : 11265
Đã truy cập : 131614637