HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

01/12/2023 13:00 Số lượt xem: 161

Ngày 1/12/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở dự, trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ.

 

Tập thể Lãnh đạo Sở chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí được điều động và bổ nhiệm

Hội nghị đã được nghe công bố các Quyết định của Giám đốc Sở về công tác cán bộ.

Điều động và bổ nhiệm ông Trần Văn Thành, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và đổi mới sáng tạo đến giữ chức Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông, Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành đến giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Trưởng phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học đến giữ chức Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

 Điều động và bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hải, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính đến giữ chức Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Yên, Phó Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, phụ trách phòng đến giữ chức Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và đổi mới sáng tạo, phụ trách phòng đến khi kiện toàn chức vụ Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Thay mặt tập thể Đảng ủy Sở, đồng chí Nguyễn Thị Dung chúc mừng các đồng chí vừa được điều động và nhấn mạnh về vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ trong sự phát triển của Sở. Đồng chí Giám đốc Sở mong rằng trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phát huy tốt hơn khả năng của mình để cống hiến vào sự nghiệp chung. Tiếp tục nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của địa phương, đơn vị, lĩnh vực mà mình được phân công phụ trách, nhanh chóng tiếp cận với môi trường làm việc mới và bắt tay ngay vào công việc; nắm vững nhiệm vụ chính trị của địa phương, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân để xây dựng kế hoạch, từ đó thực hiện với quyết tâm cao nhất.

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN

Thống kê truy cập

Online : 11290
Đã truy cập : 131625379