Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN

14/10/2021 17:00 Số lượt xem: 89

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong tuyển chọn, nhân giống, trồng chăm sóc và điều khiển ra hoa lan Vũ Nữ tại Bắc Ninh”. Đồng chí Nguyễn Bá Thành, Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh - viện Nghiên cứu Rau quả chủ trì. Đề tài triển khai với diện tích 2.000m2 nhà lưới hiện đại tại Công ty TNHH Địa Mỹ, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du. Hệ thống nhà lưới được điều khiển hoàn toàn tự động, có thể điều khiển chênh lệch lên đến 10oC so với nhiệt độ ngoài trời, điều khiển cây lan Vũ Nữ ra hoa theo mong muốn, và  tạo ra môi trường tốt nhất cho cây sinh trưởng, phát triển. Với kỹ thuật tuyển chọn, nhân giống đề tài đã tuyển chọn được 2 giống lan Vũ nữ có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, màu sắc hoa đẹp, ít sâu bệnh.


 

Hội đồng kiểm tra thực địa tại Công ty TNHH Địa Mỹ

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành thảo luận, đánh giá và thống nhất thông qua. Đề tài cơ bản đã đảm bảo đúng mục tiêu, các nội dung và yêu cầu đặt ra. Đồng thời, Hội đồng đề nghị cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo tổng kết trên cơ sở các ý kiến góp ý của Hội đồng  để hoàn thiện hồ sơ phục vụ cho công tác quản lý.

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 31001
Đã truy cập : 47605309