Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án "Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025"

05/10/2021 13:30 Số lượt xem: 224

Văn bản về kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án "Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Bắc Ninh giai đoạn  2021 - 2025"

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4017
Đã truy cập : 67911509