LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẮC NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

10/01/2023 10:02 Số lượt xem: 250

Ngày 09/1/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh (Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp Hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Liên hiệp Hội Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh, các Hội thành viên và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh đã tích cực, sáng tạo, năng động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả rõ nét trên các lĩnh vực: Tư vấn, phản biện, giám định xã hội, khảo sát, điều tra, tập huấn, hội thảo khoa học; quan tâm chỉ đạo, thực hiện đúng nội dung, kế hoạch do UBND tỉnh và Hội đồng khoa học tỉnh phê duyệt. Đến năm 2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh đã tập hợp được 16 Hội thành viên, hơn 400.000 hội viên là đội ngũ trí thức đông đảo, là nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh; Công tác tuyên truyền vận động tri thức, xây dựng củng cố tổ chức Hội; hoạt động phối hợp, hợp tác, nghiên cứu khoa học,... được phát huy mạnh mẽ, góp phần quan trọng cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi  các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.


Đồng chí Ngô Tân Phượng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Liên hiệp Hội đã đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh trong năm 2023, Liên hiệp Hội cần tiếp tục vận động, tập hợp đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, sáng tạo để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Cần liên kết, hợp tác về khoa học công nghệ với các ngành hội trung ương; Tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, đào tạo, phổ biến kiến thức trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh.

Thống kê truy cập

Online : 6132
Đã truy cập : 88439521