TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI THÀNH PHỐ TỪ SƠN

16/11/2023 14:00 Số lượt xem: 94

Ngày 16/11/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn kiến thức về sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp, HTX, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Từ Sơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh khai mạc lớp tập huấn

Hơn 90 đại biểu được chuyên gia sở hữu trí tuệ phổ biến những nội dung tổng quan, hệ thống pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ; vai trò, ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và các hình thức bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương; tư vấn, hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho hàng hoá/dịch vụ; hướng dẫn ghi nhãn hàng hoá, nhận dạng tài sản trí tuệ; định hướng phát triển tài sản trí tuệ để thúc đẩy chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh; các chính sách hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu của tỉnh…

Chuyên gia sở hữu trí tuệ giới thiệu về các quyền sở hữu trí tuệ.

Thông qua tập huấn giúp các đại biểu nắm được kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ, nhận thức rõ hơn vai trò của sở hữu trí tuệ để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường, không ngừng cải tiến, nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm đáp ứng yêu cầu về bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu.

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN

Thống kê truy cập

Online : 3343
Đã truy cập : 119303416